Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ

Σήμερα 13 Σεπτεβριου 2010

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

για όλα τα παιδιά που δεν θα χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου σήμερα για άλλη μια φορά

ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΠΑΡΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΑΖΟΥΝ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της με αρ. 5/2010 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Ίδρυση Ειδικού Σχολείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. Α1/72/38506/30-07-2010 εισηγητικό έγγραφο του Δημάρχου κ. Στέλιου Μπενετάτου με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος.

2. Τη με αρ. 5/2010 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με θέμα «Ίδρυση Ειδικού Σχολείου», η οποία έχει ως εξής.

Ο Προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη τις παρακάτω προτάσεις :

α. Ίδρυση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στη Νίκαια, από τον κ. Μίχα, Νομάρχη Πειραιά με το με αριθμ. πρωτ.:851/1-3-2010 εισηγητικό έγγραφο του,

β. Ίδρυση Ειδικού Γυμνασίου στη Νίκαια, από την κα Παπαδοπούλου Αρχοντία, προϊσταμένη του 2ου Γραφείου Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, με το με αριθμ. πρωτ.: 1655/15–3–2010 εισηγητικό έγγραφο της,

γ. Ίδρυση Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής στη Νίκαια, από τον κο Μουταβελή Ανδριανό, Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Α΄ Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, με το με αριθμ. πρωτ.: 86 / 18-3-2010 εισηγητικό έγγραφο του,

δ. Ίδρυση Ειδικού Σχολείου και Αυτιστικού, από τον κο. Παντιώρα Σωτήρη, την κα. Παρτσινεβέλου Α. και την κα Παπαδοπούλου Ε.,

αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη επίλυσης του χρόνιου προβλήματος έλλειψης Ειδικού Σχολείου στο Δήμο Νίκαιας, τονίζοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των κατοίκων του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής και καταλήγοντας, έκανε την πρόταση για Ίδρυση Ειδικού Σχολείου και Αυτιστικού, ανταποκρινόμενος με ευαισθησία και αλληλεγγύη στα προβλήματα των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών.

Η Εξειδίκευση της βαθμίδας Εκπαίδευσης θα οριστικοποιηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο αφού καταγραφούν οι ανάγκες και οι προτάσεις των αρμόδιων φορέων.

Μετά από σχετική συζήτηση και σύμφωνα με τα παραπάνω η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την « Ίδρυση Ειδικού Σχολείου και Αυτιστικού».

Και μετά από σχετική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη με αρ. 5/2010 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που αφορά την Ίδρυση Ειδικού Σχολείου και Αυτιστικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΙΚΑΙΑ 06.09.2010

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜ/ΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Περισσότερα για το συνέβη και φτάσαμε σε αυτην την απόφαση σε λίγες μέρες