Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Συνεχιζουμε πιο δυναμικά .


Ενα χρόνο μετά την απόφαση για ίδρυση "ειδικού σχολείου στην Νίκαια" , τα πραγματα παραμένουν στάσιμα . Παρά τις καλές προθέσεις της τα ωραία λόγια τίποτα στην ουσία δεν έχουμε δεί.

Η προηγούμενη διοίκηση του δήμου Νίκαιας (Μπενετάτου) αφού κόλησε το θέμα για χρόνια το έφερε 2 μηνες πρίν τις δημοτικές εκλογές να το περάσει , η σημερινή διοίκηση Ιωακειμίδη συνηγορεί απλά χωρίς όμως ένα χρόνο τώρα να έχουμε κάτι πρακτικό στα χέρια μας . Δεν είμαστε αισιοδοξοι , το μνημόνιο και ο Καλλικράτης βάζουν φραγμό σε όλα αυτά , κλείνουν σχολεία , δεν ανοίγουν πόσο μάλλον ειδικά σχολεία .

Θα είμαστε αισοδοξοι μόνο αν καταφέρουμε να ενωσουμε τις δυνάμεις μας όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες και δεν <<βλέπουν στο ήλιο μοίρα >> μόνο τότε και με την συμπαράσταση του γονεικού κινήματος , που κομμάτι του είμαστε και εμείς , θα δούμε κάτι να γίνετε .

Δεν περιμένουμε κάτι απο την Πολιτεία απο την δημοτική αρχή ούτε απο την <<ηγεσία του αναπηρικού κινήματος>> αυτοί περί άλλων...

Μονο αν μας δουν ενωμένους και αποφασισμένους θα καταλάβουν ότι δεν παίζουμε .

Συνεχίζουμε και τώρα πιο δυναμικά .

παρακάτω η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Νίκαιας .Για να μην την ξεχνάμε 2 χρόνια παλέυαμε για να βγεί .


ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της με αρ. 5/2010 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Ίδρυση Ειδικού Σχολείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. Α1/72/38506/30-07-2010 εισηγητικό έγγραφο του Δημάρχου κ. Στέλιου Μπενετάτου με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος.

2. Τη με αρ. 5/2010 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με θέμα «Ίδρυση Ειδικού Σχολείου», η οποία έχει ως εξής.

Ο Προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη τις παρακάτω προτάσεις :

α. Ίδρυση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στη Νίκαια, από τον κ. Μίχα, Νομάρχη Πειραιά με το με αριθμ. πρωτ.:851/1-3-2010 εισηγητικό έγγραφο του,

β. Ίδρυση Ειδικού Γυμνασίου στη Νίκαια, από την κα Παπαδοπούλου Αρχοντία, προϊσταμένη του 2ου Γραφείου Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, με το με αριθμ. πρωτ.: 1655/15–3–2010 εισηγητικό έγγραφο της,

γ. Ίδρυση Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής στη Νίκαια, από τον κο Μουταβελή Ανδριανό, Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Α΄ Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, με το με αριθμ. πρωτ.: 86 / 18-3-2010 εισηγητικό έγγραφο του,

δ. Ίδρυση Ειδικού Σχολείου και Αυτιστικού, από τον κο. Παντιώρα Σωτήρη, την κα. Παρτσινεβέλου Α. και την κα Παπαδοπούλου Ε.,

αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη επίλυσης του χρόνιου προβλήματος έλλειψης Ειδικού Σχολείου στο Δήμο Νίκαιας, τονίζοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των κατοίκων του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής και καταλήγοντας, έκανε την πρόταση για Ίδρυση Ειδικού Σχολείου και Αυτιστικού, ανταποκρινόμενος με ευαισθησία και αλληλεγγύη στα προβλήματα των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών.

Η Εξειδίκευση της βαθμίδας Εκπαίδευσης θα οριστικοποιηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο αφού καταγραφούν οι ανάγκες και οι προτάσεις των αρμόδιων φορέων.

Μετά από σχετική συζήτηση και σύμφωνα με τα παραπάνω η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την « Ίδρυση Ειδικού Σχολείου και Αυτιστικού».

Και μετά από σχετική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη με αρ. 5/2010 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που αφορά την Ίδρυση Ειδικού Σχολείου και Αυτιστικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

ΝΙΚΑΙΑ 06.09.2010

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜ/ΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ